proiect finantat de uniunea europeana
guvernul romaniei
leader

Rikai erõdítmény

Rikai erõdítmény

A Rika erdõségben, van egy magas hegy, amit Hegyestetõnek hívnak. A szájhagyomány úgy tartja, hogy itt állt a hunok hatalmas királyának, Attilának a vára. Ezen a helyen pihente ki a háborúk fáradtságait, gyakran tartott itt vadászatokat. A hun király legszeretettebb felesége Réka is itt lakott a hegyestetõi várban. A monda szerint, amikor meghalt a királyné a Rika patakba temették el, most is itt alszik szépen, csendesen, senki meg nem háborítja csöndes nyugodalmát. Lenn, a patak partján hatalmas szikla áll. Ezt nevezi ma is a nép Réka sírjának, a helyet emlékkopja is õrzi.
A Hegyestetõn fellelhetõ erõdítményrendszer négy objektumból áll, ennek leglátványosabb eleme a nyugati torony. A zömtorony falait restaurálták, újjáépítették.
A régészek szerint kora középkori erõdítmény volt a feudális idõkben a magyar gyepûvonalon. Az erdõvidéki Rikában található erõdítmény Délkelet-Erdély legkorábbi építménye, amelyek mintegy évszázadon keresztül határvédelmi funkciót töltött be. Magaslati helyzetébõl kifolyólag a toronyból belátható volt a teljes Baróti-medence, valamint a Barcasági-medence északi része, tehát innen könnyen észre lehetett venni a kereskedõ­karavánokat vagy az ellenséges csapatmozgásokat. A katonai szerep mellett nem kizárt, hogy vámszedõ hely is volt. A Magyar Királyság keleti határainak átrendezõdése folytán elvesztette jelentõségét.

 

Rikai erõdítmény

Adatok

Települések