proiect finantat de uniunea europeana
guvernul romaniei
leader

Unitárius vártemplom Nagyajta

Kapcsolattartó: Fekete Levente

 

A község legjelentõsebb közösségi mûemléke a 15. században épült késõ gótikus templom. A szentély délkeleti oldalfalán magas, keskeny csúcsíves ablakok nyílnak, északi oldalán teljes épségben egy késõ gótikus sekrestyeajtó kerete látható. A templom reneszánsz kõszószékét Dónáth György készítette 1710-ben.

A mûemléktemplomot reneszánsz hatású, szabálytalan négyszög alaprajzú várfal övezi. Két hegyesebb szögletén egy-egy kiugró bástya, északi oldalán pedig a kapubástya van. Ezeken lappancsos lõrések, szuroköntõk vannak. A bástyák feltehetõen Bethlen Gábor uralkodása alatt épültek a XVII században.  A vártemplom bejárata elõtt emlékpark látható.  A vártemplom bejáratánál látható az 1996-ban készült millenniumi szoborcsoport, mely a hét vezért jelképezi, valamint a 2001. május 23-an felavatott, Erdélyben egyedülálló Szabadság-emlékmû, amely az 1956. évi magyar forradalmat követõ idõszakban fogolyként bebörtönzött unitárius egyházi emberek tiszteletére készült.

 

Unitárius vártemplom Nagyajta

Adatok

Települések